Allsidig juridisk bistand

Fagområder

Advokatkontoret tilbyr allsidig juridisk bistand til selskaper, organisasjoner og privatpersoner.

Allmenn praksis
Arbeidsrett
Arv og skifte
Barnefordelingssaker
Barnevern
Bistandsadvokat
Bolig
Eiendomsmegling
Eierseksjonering
Erstatning
Familierett
Fast eiendom

Forsikring
Forsvareroppdrag
Forvaltningsrett
Husleie
Kjøpsrett
Konkurs
Kontraksrett
Nabotvister
Plan og bygningsrett
Reguleringsplaner
Restrukturering
Strafferett

Bergskrivergården

I Bergskrivergården har det blitt drevet advokatvirksomhet siden 1930-tallet. Da var det høyesterettsadvokat Kristian Nauf som drev virksomhet; advokat Fredrik Neumanns oldefar – mannen som sørget for at gården på folkemunnet fikk navnet Naufgården. Huset ble fredet så tidlig som i 1928. Bygningens eldste deler er datert helt tilbake til 1630-tallet.

I tohundre år ble huset brukt som bolig og kontor for direktøren
ved Sølvverket. Han var den øverste sjefen for all bergverksdrift i
Norge. Etter tysk mønster ble tittelen «Oberberghauptmann»
benyttet på direktøren. Innunder hans ansvar hørte blant annet
plikten til å føre domstolenes rettsprotokoller og bergverkets
regnskaper. Derav navnet Bergskrivergården.

Fredrik Neumann

Tlf: 32 86 50 40
Mob: 997 38 689
E-post: fredrik@advokatkontoret.org

Elling Dahl

Tlf: 32 86 50 40
Mob: 924 45 022
E-post: elling@advokatkontoret.org

Advokatkontoret

Kirkegata 7
3616 Kongsberg